Chloride (Cl) is een macromineraal dat vaak elektrolyt wordt genoemd omdat het helpt het zuur/base-evenwicht en de hydratatiestatus van het lichaam in stand te houden. Het wordt ook vaak "zout" genoemd in combinatie met zijn partner natrium. Chloride is een essentieel bestanddeel van twee darmsecreties die nodig zijn voor de spijsvertering en absorptie van voedingsstoffen: gal en zoutzuur (HCL), beter bekend als "maagzuur". Als het paard aan zijn natriumbehoefte voldoet, wordt meestal ook aan zijn chloridebehoefte voldaan.