Bentoniet is een absorberende zwellende klei die voornamelijk bestaat uit montmorilloniet (een soort smectiet).

Deze stof staat bekend om zijn grote absorberende werking en binding van toxines.

Als zwellende klei heeft bentoniet het vermogen om grote hoeveelheden water te absorberen, waardoor het volume tot een factor acht toeneemt.

Het montmorilloniet / smectiet waaruit bentoniet bestaat is een aluminium fyllosilicaat mineraal, dat de vorm aanneemt van microscopische platachtige korrels, waardoor bentoniet een waardevol adsorptiemiddel is.

.